Algemeen

Dit document geeft weer hoe Luyten.Website, omgaat met de persoonlijke gegevens van bezoekers van deze internetsite. De regeling van toepassing op alle websites met één van volgende domeinnamen: Luyten.Website, LuytenWebsite.be, Luyten.Info, LuytenInfo.be en op alle internet-initiatieven van Luyten.Website.

Luyten.Website respecteert uw privacy en gaat uiterst zorgvuldig om met persoonlijke gegevens die het van u ontvangt. Persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met geldende wettelijke bepalingen verwerkt en opgenomen in een bestand (Wet van 8 december 1992).

Luyten.Website neemt voldoende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens.

Alleen medewerkers van Luyten.Website die uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, hebben er toegang toe.

Luyten.Website bewaart informatie in haar databanken die noodzakelijk is om bepaalde, unieke telecommunicatie-diensten en abonnementen aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de diensten te garanderen. Verder kan deze informatie gebruikt worden om via analyses de dienstverlening te verbeteren en om u verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Luyten.Website verzamelt persoonlijke gegevens in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op, al dan niet, commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door Luyten.Website voor marketing-doeleinden. Deze informatie kan slechts na uw uitdrukkelijke toestemming (per e-mail) gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. Indien de gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, kan hij dit per e-mail laten weten aan Luyten.Website. Zie ook: Recht op inzage en correctie.

Daarnaast wordt er informatie verzameld in log-files : bij het bezoek van deze site, of er na, verwerkt Luyten.Website statistische anonieme gegevens over het bezoek aan de Luyten.Website-site om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de website (dit zijn o.m. gegevens over het aantal bezoekers van deze site, gegevens over welke pagina’s bezocht worden en van welke sites bezoekers afkomstig zijn). Deze gegevens worden aangewend om de website te beheren.

Indien u aangeeft op de hoogte gebracht te willen worden van de diensten van Luyten.Website, kan het bedrijf de door u opgegeven persoonlijke gegevens combineren met verzamelde statistische gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Recht op inzage en correctie

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van ‘cookies’, data die van de server naar de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om efficiënter toegang te verlenen en het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking garanderen.

Kennisgeving en wijzigingen van deze privacy regeling

Luyten.Website behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail. De privacy regeling is steeds te consulteren op http://www.Luyten.Website.

Pin It on Pinterest